Võta vabalt!

Minu tekstid, fotod ja ideed selles blogis ei ole autorikaitse all. Siinseid materjale võib vabalt kasutada nii isiklikuks otstarbeks kui ka raha teenimiseks. Ma olen tänulik, kui viitad tagasi algallikale, aga see pole kohustuslik.

Võta vabalt :)

Kui foto all on autorina kirjas keegi teine, tuleb foto kasutamiseks temalt luba küsida.